Звіт про якість води за 07.2021

 Якість питної води перед її надходженням у водопровідну мережу за липень 2021 року

Найменування показників, одиниці виміруНорматив ДСанПіН 2.2.4-171-10Результати досліджень
 Кольоровість, град.≤ 35*10,0
 Каламутність, мг/дм3≤ 2*˂0,58
 Запах при 20 0С, при 60 0С, бали≤ 22х/2х
 Смак та присмак,   бали≤ 2
 Водневий показник, рН6,5-8,57,56
 Сухий залишок, мг/дм3≤ 1000262,4
 Алюміній, мг/дм3≤ 0,50,08
 Амоній, мг/дм3≤ 0,5˂0,1
 Хлор залишковий вільний, мг/дм3≤ 0,50,18
 Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм30,8-1,20,84
 Нітрити, мг/дм3≤ 0,5< 0,003
 Нітрати, мг/дм3≤ 50,0< 2,25
 Жорсткість загальна, ммоль/дм3≤ 7,03,35
 Хлориди, мг/дм3≤ 25024,5
 Сульфати, мг/дм3≤ 25033,33
 Поліфосфати, мг/дм3≤ 3,5< 0,01
 Фториди, мг/дм3≤ 1,20,105
 Марганець, мг/дм3≤ 0,05˂0,01
 Залізо загальне, мг/дм3≤ 0,2˂0,1
 Миш’як, мг/дм3≤ 0,01< 0,01
 Мідь, мг/дм3≤ 1,0< 0,020
 Кремній,  мг/дм3≤ 100,747
 Молібден, мг/дм3≤ 0,07<0,01
 Кобальт, мг/дм3≤ 0,10,007
 Нікель, мг/дм3≤ 0,02<0,005
 Хром загальний, мг/дм3≤ 0,05< 0,02
 Загальне мікробне число, КУО /см3, 37оС≤ 1000
 Загальні коліформи, КУО/100cм3відсутність0
 Е. соli, КУО/100cм3відсутність0
 Ентерококи, КУО/100см3відсутність0
 Коліфаги, БУО/дм3відсутність0

*  – норматив зазначений в Технологічному регламенті  по підготовці питної води КП ДОР «Аульський водовід»