Аульський водовід на сторожі якості питної води

Сьогодні ми розповімо про те як одне з найбільших підприємств постачальників питної води в Дніпропетровському регіоні КП ДОР «Аульський водовід», яке вже третій рік поспіль очолює генеральний директор Віталій Неопрятний, стоїть на сторожі якості питної води в нашому регіоні.
Перевага комплексу Аульського водоводу полягає в тому, що він поставляє найнижчу за собівартістю питну воду.
Водночас ось уже близько 50 років підприємство забезпечує споживачів області якісною питною водою, без істотних збоїв у роботі і це завдяки тому що основним достоїнством цього підприємства – його працелюбні люди.


Контроль питної води на відповідність якості та нормативам безпеки на підприємстві ведеться цілодобово.
Виробничий контроль якості питної води в системі Аульського водоводу здійснюється з метою забезпепечення населення питною водою:
• безпечної в епідемічному відношенні;
• нешкідливою за хімічним складом;
• безпечної з радіаційних показників;
• зі сприятливими органолептичними властивостями.

Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється відповідно вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 та Технологічного регламенту по підготовці питної води Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід».

Хіміко-бактеріологічна лабораторія проводить вимірювання санітарно-хімічних, радіологічних, санітарно – бактеріологічних, санітарно-гідробіологічних та паразитологічних показників якості води.
Лабораторія забезпечена необхідними нормативними документами, засобами вимірювальної техніки, випробувальним і допоміжним обладнанням та матеріалами, які необхідні для проведення вимірювання хімічного складу, фізико – хімічних та санітарно-бактеріологічних властивостей води.

   
В технологічній кімнаті №1 та №2 здійснюється скорочений та скорочений виробничий контроль на етапах виробництва питної води та водопровідній мережі за органолептичними (запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність) та санітарно – хімічними показниками (водневий показник, хлор, алюміній, амоній). За добу змінними лаборантами виконується понад 700 досліджень.

В аналітичній кімнаті №1 проводиться повний виробничий контроль безпечності та якості питної води згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 та поверхневої води згідно ДСТУ 4808:2007. У поверхневій воді виконується 60 показників, з яких 42 показника виконуються лабораторією підприємства, а 18 показників виконуються сторонніми організаціями згідно договорів.
У питній воді виконується 58 показників, з яких 40 показників виконуються лабораторією підприємства , а 18 показників виконуються сторонніми організаціями згідно договорів.

Аналітична кімната №2 – зворотної води, здійснює виконання фізико-хімічних досліджень зворотної, поверхневої та господарсько-побутової води згідно плану-графіку.

Зворотна вода на випуску №1- це виробничі, ливневі стічні води з території насосної станції 1-го підняття. Випуск №2- це виробничі води після промивки фільтрів, відстійників, РЧВ (резервуарів чистої води).
Якість цієї води повинна бути в межах гранично-допустимого скиду.

Поверхнева вода контролюється 500 метрів вище та нижче по течії від випуску №1 та 500 метрів вище та нижче по течії від випуску №2.
Контроль якості господарсько-побутової води згідно плану-графіку виконується на підставі «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м.Кам’янське.
Лабораторією здійснюється вхідний контроль якості реагентів, що застосовуються в технологічному процесі очищення води. Показники реагентів повинні відповідати заявленим показникам згідно сертифікату якості.

В кімнаті радіологічних досліджень проводиться дозиметричний, радіохімічний та радіометричний контроль за станом очисних споруд, якістю поверхневої, питної та зворотної води.
Згідно з Нормативної Документації у воді визначаються загальна сумарна активність альфа-, бета- випромінювачів, активність цезію та стронцію.

Також здійснюється виробничий контроль якості води за санітарно- мікробіологічними, паразитологічними та гідробіологічними показниками.
Санітарно – мікробіологічний виробничий контроль проводиться у поверхневій, питній, зворотній воді, на етапах виробництва та у розподільній мережі.
Контроль якості питної води за санітарно- мікробіологічними показниками встановлює ступінь її епідеміологічної безпеки відповідно до вимог, що пред’являються при централізованому питному водопостачанні.
Для визначення характеру забруднення води бактеріями визначаються такі основні показники, як загальне мікробне число, індекс ЛКП, загальні колі форми, Е.соli, ентерококи, коліфаги.

В лабораторії виконуються паразитологічні дослідження води на виявлення кишкових гельмінтів, патогенних кишкових найпростіших: ооцистів, криптоспоридій ізоспор, цистів лямблій, дизентирійних амеб, балантидій кишкових та ін. у поверхневій та питній воді.
Цисти, ооцисти кишкових найпростіших, личинки і яйця гельмінтів виявляються при мікроскопічному дослідженні осадів, що одержані після фільтрування через мембранні фільтри.
Гідробіологічні дослідження якості води оцінюють по наявності організмів: фітопланктону, зоопланктону, а також біомасі. Дані дослідження допомагають контролювати роботу очисних споруд, пояснюють кругообіг речовин в водному середовищі, їх добові та сезонні зміни, сприяють загальній оцінці фізичних, хімічних та бактеріологічних досліджень якості води.

Аульський водовід 20 років тому- навчальна перевірка санепіднагляду 2001 рік, кінооператор Петро Гордєєв