Звіт про виконання інвестиційної програми за 2017 рік